Trump = bomb. Tumpe = bombe.

4. maj 2016 / SPOT 7, 2016 / Matt Bors, Spots amerikanske forbindelse, udlægger Trump.

Tekst af SPOT Redaktionen

Tegning: Matt Bors

© SPOT, Matt Bors og SPOT Redaktionen

Trump

Abonnér på nyhedsmail