Warning: Undefined property: stdClass::$postop in /home/www/spotsk.dk/_includes/single.php on line 120

Warning: Undefined property: stdClass::$postop in /home/www/spotsk.dk/_includes/single.php on line 121

Leksikon over Det Danske Rige

18. april 2016 / SPOT 6, 2016 / — eller en guide til nytilkomne muslimske trosfæller

Tekst af Kalif Sørensen


Warning: Undefined property: stdClass::$fullimage in /home/www/spotsk.dk/_includes/single.php on line 259

Warning: Undefined property: stdClass::$imagecollection in /home/www/spotsk.dk/_includes/single.php on line 270

Tegning: Erik Petri


Warning: Undefined property: stdClass::$imagecollection in /home/www/spotsk.dk/_includes/single.php on line 273

Warning: Undefined property: stdClass::$css in /home/www/spotsk.dk/_includes/single.php on line 287


Alternativet: Politisk parti som er åben for infiltrering. Pakker man sin Sharia ind i ord som ‘inklusion’, ‘fred’ og ‘nytænkning’, så logrer de med halen. Vi har allerede kort haft én rettroende inde blandt de blåøjede.


Borgerservice: En gavebod for de snedige. Her kan man få alt, man har brug for, hvis bare man siger, at man er pengeløs og ikke har noget sted at bo. Din lokale imam kan hjælpe dig med flere gode tips.


Crazy Daisy: Et såkaldt diskotek hvor de vantro hengiver sig til dans og druk. Kort sagt: Helvedes forgård.


Demokrati: Danmarks styreform. De vantro følger som bekendt ikke de love, Allah har åbenbaret, men hitter i stedet på deres egne. Denne styreform er selvfølgelig dømt til at gå under, senest på Dommedag.


Engle: De vantro opfatter engle som væsner på linje med nisser, feer og smølfer. Selv dem, der kalder sig for kristne, tager ikke længere englene alvorligt. Et sikkert tegn på kulturens deroute. 


Friskoler: Skoler hvor man frit kan indoktrinere sine børn i Islamisme med økonomisk støtte fra den danske stat. Kristne fundamentalister benytter sig af samme smarte trick.


Grimhøjvej: Også kaldet Lille Islamisk Stat blandt venner. Hjemsted for Danmarks Shariaråd. Et herligt sted.


Hykleri: Effektiv metode til at narre de blåøjede. længe man udadtil siger, at man går ind for danske værdier og overholder dansk lov, kan man gøre, som man vil bag lukkede døre.


Imam: Bare rolig, der er masser af rettroende imamer i Danmark, så man kan nemt få religiøs vejledning i undertrykkelse af sin kone, i vold mod sine børn, i hvordan man får penge ud af den danske stat osv.


Jyllands-Posten: Djævelens talerør. Bør bombes hurtigst muligt. 


Krænkelse: Et ord man altid skal nævne, hvis Islam bliver kritiseret. Det vil aktivere en hel hær af sympatiserende skribenter på avisen Politiken (se ‘Politiken’). 


Ligestilling: En forstyrret dansk idé om at kvinder har lige så meget ret som mænd. En væsentlig årsag til det danske samfunds depravering. Selvfølgelig imod Sharia.


Muhammedtegningerne: Nogle tegninger som man til enhver tid skal hævde er islamofobiske, racistiske og en krænkelse af alle muslimers religiøse følelser. Bør hævnes (se ‘Jyllands-Posten’).


Naser Khader: En frafalden som bekæmper os med næb og klør. Snart medlem af Radikale Venstre, snart af Ny Alliance, snart af Konservative (og vel snart af Dansk Folkeparti). Allestedsnærværende som Satan selv.


Orientalisme: Et ord man kan bruge i akademiske kredse til at påpege, at europæerne engang betragtede muslimer som underlegne væsner, man kunne kolonisere. Et effektivt middel til at give de vantro dårlig samvittighed.


Politiken: Islamvenlig avis som mener, at stort set alt er synd for os. De har slugt lanceringen af os selv som en stakkels minoritet råt og adlyder nu alle vores ønsker om ikke at kritisere muslimske autoriteter.  


Q: Et bogstav danskerne ganske vist har, men som ingen kan finde ud af at bruge. Et tydeligt tegn på at den danske kultur er på vej til at brase sammen under sine egne selvmodsigelser.


Religionsfrihed: Ifølge de vantro er religionsfrihed en menneskeret. Henvis derfor altid til den, når I skal forsvare Shariaråd, Koranskoler, hadprædikanter og andre gode islamistiske traditioner.


Svin: Noget af det værste ved danskerne er, at de spiser dette urene dyr i tide og utide. Det er sigende, at de samtidig har et ordsprog, der siger, at man bliver, hvad man spiser. Ergo: Hold jer fra de svin.


TV2: Statsunderstøttet islamofobisk propaganda-organ som alle rettroende muslimer skal boykotte. Under dække af at bedrive afslørende journalistik anvender de noget så ufint som afslørende metoder.


Udansk: Et skældsord som racisterne i Dansk Folkeparti bruger om alle de ting, de ikke har noget egentligt argument imod, men som de bare ikke kan lide. Synonymt med ‘burde være forbudt’


Venstre: Politisk parti der ligger til højre. Tydeligt tegn på, at de vantro mangler retning i livet.


X Se Q.


Ytringsfrihed: Efter vi har lært at bruge ytringsfriheden til vores egen fordel, er mange vantro pludselig imod den. Sådan er det med menneskeskabte værdier: De vakler.  


Zenia Stampe: Muligvis en af Allahs udsendte engle. Helt uden vores hjælp afleder hun effektivt opmærksomheden fra vores gedulgte udbredelse af islamismen.


Æbleskiver: Traditionelle danske kager, som hverken indeholder æbler eller serveres i skiver. Endnu et tegn på en kultur i forfald.


Øje for øje: Nogle vantro pådutter os, at vi benytter en gammeltestamentelig øje-for-øje-logik. Det er naturligvis noget vrøvl. Vi gengælder jo ikke en krænkelse med en krænkelse, men med en bombe.


Ågerkarl: Gammelt dansk skældsord for folk, der tager høje renter, hvilket selvfølgelig er haram. I dag agerer samtlige danske banker imidlertid som ågerkarle, uden at nogen råber op. Endnu en falliterklæring.

© SPOT, Dennis Meyhoff Brink og Erik Petri


Warning: Undefined property: stdClass::$links in /home/www/spotsk.dk/_includes/single.php on line 378

Abonnér på nyhedsmail