Tegning: Lars Refn

De prostituerede hos journalister og bloggere

24. januar 2019 / SPOT 1, 2019 / Børne- og socialminister Mai Mercado (K) har nedsat en arbejdsgruppe der skal sikre bedre forhold til prostituerede. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Børne- og Socialministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og Undervisningsministeriet.

Men hvor skal de Prostituerede organiserer sig, i hvilken fagforening skal de søge ind. Spot har spurgt Lars Werge (for sig) formand for Dansk Journalistforbund, om det var noget for journalisterne at tage på sig. — Lars, når snakken falder på organiseringen af de prostituerede, er der flere der har peget på jeres forbund, som en mulig havn for disse frie fugle. I organiserer i forvejen både luderjournalistik, bloggere og bladtegnere. Ser du det som noget for jer? — Den ene dag er man jo det ene og den anden dag det andet … hvorfor ikke? Vi er glade for flere medlemmer under alle omstændigheder, svarer Lars Werge.

© SPOT og Lars Refn

Abonnér på nyhedsmail