Militært

26. september 2018 / SPOT 11, 2018

Tekst af Erik Splittorff

Tegning: Lars Refn

Dansk Folkeparti har stillet forslag om at lægehelikopterne kommer ind under forsvaret så man ikke skal lave 6-dobbelt-heli-administration i regionerne og hos forsvaret. 

Hvad DF helt glemmer som argument er, at det ville hjælpe på Danmarks løfte om at bruge mindst 2% af BNP på forsvaret i 2024. Faktisk er der brug for at nogle djøf’er vågner op, og laver den samme øvelse som med ulands-bistanden, som stadig er på omkring 1% af BNP, men finansierer alt mulig andet end bistand til fattige i den 3. verden.

vi komme med en serie forslag til ting der kan djøffes over på forsvars-budgettet:

Vindmøller er ikke vindmøller – de er forsvars-nødstrøms-anlæg (camouflage-malede)

• sygehuse er ikke sygehuse – de er veteran-pleje-faciliteter (Tordenskjold-hospitalet lyder da bedre end Bispebjerg NY)

• børnehave er forsvars-expat-faciliteter.

Kirkegårde -> jamen vi har det allerede: Flådens kirkegård, Soldater-kirkegården.

Jernbanerne + broerne er – forsvars-logistik-foranstaltninger

Der skal ikke kunne graves et hul med en gravko et sted i Danmark uden det er en øvelses-skyttegrav.

Geologisk institut, siger sig selv. KemiKU og DTU, ja alle ingeniør-studierne. Det vil sikkert også løse adgangsbegræns-ningen. Alle ret.

De der søkort over Grønland – hvordan kom kortene overhovedet ud fra det daværende krigsministerium ?

• 50% straftold på de nye F35 fly. Det ville også gøre livet lettere ovre i Skatteministeriet. (Ministeriet for indkrævning af nødvendige udgifter til forsvar)

Det vil ikke være noget i vejen for at afprøve forskellige entreprise og franchise-modeller. Forsvaret har jo ikke ry for at være specielt effektivt, og vi vil jo gerne opretholde både elproduktion og den venlige omgangstone på hospitalerne.

es

© SPOT, Erik Splittorff og Lars Refn

Abonnér på nyhedsmail