Både ude og inde gør alle glade

24. januar 2019 / SPOT 1, 2019 / Mays sidste appel til Underhuset om ja til hendes uskønne bud på en Blød Brexit glippede forventeligt, for britiske parlamentarikere foretrækker deres Brexit enten hård eller slet ikke. Nu er alt kørt fast i ubrydeligt død–vande.

SPOT’s Bruxelles-korrespondent ser dog to uafprøvede udveje.

Tekst af Niels Ivar Larsen

Tegning: Konstantinos Tsanakas

London kan tage imod den udstrakte hånd fra EU og udskyde ud­trædelse til juli. Til den tid vil der være gået tre år siden folkeafstemningen, på hvilket tidspunkt man kan håbe, alle vil have indset, at briterne ikke ønsker konkretiseret, hvordan Brexit i praksis skal finde sted. Brexit skal nemlig helst være som Schrödingers navnkundige kat: Både levende og død på samme tid, så længe man ikke ser efter. HerefterEU’s taktik bestå i udskydelse på udskydelse af udtrædelse – en optimal løsning for begge parter, thi da vil briternes Brexit-beslutning på én gang kunne stå ved magt og aldrig blive realitet

Fra EU til EA

Alternativt kan EU hjælpe på anden vis. SPOT’s kolleger på det tyske organ Der Postillon foreslår, at man endelig skal lade briterne forblive i det EU, de ikke er i stand til at finde ud at forlade. Til gengæld melder alle EU-lande med undtagelse af Stor­britannien sig ud af EU via en såkaldt EU-xit og grundlægger en nyt statsforbund kaldet Europæisk Alliance (EA), der i alle henseender med und­tagelse af navnet skal videreføres og fungere som det gamle EU. Den kommende EA-kommisionsformand Jean-Claude Juncker siges at være begejstret for ideen, og lover at EA vil stræbe efter at skabe de bedste relationer til Rest-EU alias Storbritannien.

Og, tilføjer Juncker i et interview med Der Postillon, skulle Storbritannien sidste tilbageværende stat i EU skulle ønske at forlade dette, vil ingen kunne stille sig i vejen – ja, briterne vil da stå i en ekstremt gunstig position, idet de vil kunne forhandle den optimale udtrædelsesaftale med sig selv uden at støde på modstand fra et vrangvilligt Bruxelles.

© SPOT, Niels Ivar Larsen og Konstantinos Tsanakas

Abonnér på nyhedsmail