Spot tag: #EvaKjerHansen

Eva Kjer Hansen, minister? Eva Kjer, som i ‘Miljø- og fødevareminister Eva Kjer der måtte gå fordi Søren Pape ikke havde tillid til hende’ – fordi ‘der skal være ordentlighed til’? Og som Søren Pape fik smæk af Lars Løkke for at kritisere? Den Eva Kjer Hansen?